Polecamy!

Polecamy!

Search

O edukacji finansowej dzieci

O edukacji finansowej dzieci

7 czerwca 2017 odbyło się w Warszawie seminarium tematyczne PREF, poświęcone edukacji finansowej dzieci. Organizatorem wydarzenia był Warszawski Instytut Bankowości. Spotkanie miało charakter warsztatowy i zgromadziło niemal 30 uczestników z całej Polski. Byli wśród nich przedstawiciele członkowskich organizacji Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej oraz innych instytucji zarówno rządowych, jak i pozarządowych.

Pierwszą część spotkania wypełnił przegląd dobrych praktyk w edukacji finansowej dzieci i młodzieży. Urszula Zimoląg z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego pokazała, jak wprowadzać w świat pieniądza dzieci najmłodsze, nawet trzy- i czteroletnie. Tym samym rozwiała stereotyp, że o pieniądzach z dziećmi nie rozmawia się. Przeciwnie – ważne jest tutaj budowanie wspólnego słownika z dzieckiem i odwoływanie się do jego doświadczeń.

O dobrych praktykach w edukacji finansowej na wyższym poziomie kształcenia – w grupie 13-16 latków – mówiła Urszula Szulc z Warszawskiego Instytutu Bankowości. Wskazała na naukę przez zabawę, np. grę dydaktyczną – jako pełnoprawne i skuteczne narzędzie nauki. Podobną rolę w edukacji finansowej spełniają różnego typu ćwiczenia (rachunkowe, symulacyjne), które pozwalają praktycznie uczyć finansów. Przykładami takiego sposobu przekazywania wiedzy są scenariusze lekcji realizowanych w szkołach w ramach projektu BAKCYL.  Do przedstawienia dobrych praktyk została też poproszona Anna Pulnar z Fundacji Millennium.

Drugą część spotkania poświęcono doskonaleniu mapy narzędzi edukacji finansowej oraz formularzowi zgłoszeniowemu narzędzia. To ważny i kierunkowy wątek działalności PREF-u. Służy uporządkowaniu zasobów narzędzi edukacji finansowej, dotąd rozproszonych m.in. w Internecie. Rolą PREF-u jest skatalogowanie tych danych, których pierwszy zarys powstał właśnie podczas drugiej części czerwcowego seminarium.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu PREF współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Centrum Paca 40 – salę udostępniło Stowarzyszenie CAL w ramach projektu wspierania organizacji pozarządowych SCWO.