Trenerzy edukacji finansowej do udziału w projekcie „ABC przedsiębiorczości V” – poszukiwani!

Trenerzy edukacji finansowej do udziału w projekcie „ABC przedsiębiorczości V” – poszukiwani!

Fundacja Wspomagania Wsi poszukuje nowych trenerów edukacji finansowej do udziału w projekcie „ABC przedsiębiorczości V. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast”
Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • posiadają doświadczenie w prowadzeniu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców wsi i małych miast, najlepiej z zakresu przedsiębiorczości, rynku pracy,
 • są zainteresowane rozwojem przedsiębiorczości w swoim otoczeniu,
 • preferowane będą osoby posiadające praktykę współpracy z programami rozwoju przedsiębiorczości, w tym np. doradztwo przy wnioskach o pożyczki, kredyty, dotacje na działalność gospodarczą,
 • preferowane będą osoby aktywne w swoich społecznościach, w tym działające w organizacjach pozarządowych.
 • mile widziane będzie posiadanie doświadczenia wynikającego z prowadzenia (w przeszłości lub obecnie) własnej działalności gospodarczej.

Aby zostać trenerem/trenerką edukacji finansowej, należy:

 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania zhttp://edufin.pl/abc-przedsiebiorczosci-v-zapraszamy-nowych-trenerow/ ) i wysłać go drogą mailową do Fundacji na adres: mkowalczyk@fww.pl do dnia 5 marca 2020 roku;
 2. wraz z przesyłanym formularzem zgłoszeniowym przesłać skany dwóch rekomendacji od przedstawicieli minimum dwóch różnych organizacji lub instytucji, z którymi osoba zgłaszająca się współpracowała lub współpracuję;
 3. po zakwalifikowaniu się wziąć udział w 4-dniowym warsztacie (realizowanym w Łowiczu, woj. łódzkie) przygotowującym trenerów edukacji finansowej do przeprowadzania szkoleń w terenie dotyczących rozpoczynania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, obejmującym zagadnienia takie jak:
 • prawo i praktyka działalności gospodarczej,
 • tworzenie biznesplanu,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • nowe technologie w prowadzeniu przedsiębiorstwa,
 • marketing i reklama,
 • kryzys w przedsiębiorstwie.

Przeszkoleni trenerzy zobowiążą się do przeprowadzenia w okresie od czerwca 2020 do kwietnia 2021 r., co najmniej jednego 18-godzinnego szkolenia w terenie (w tym ok. 2-godzinnych indywidualnych konsultacji) dla 15-osobowej grupy beneficjentów.
Materiały szkoleniowe oraz koszty prowadzenia szkoleń pokrywane będą przez Fundację.
Ogólne warunki prowadzenia i finansowania szkoleń w terenie znajdują się na stronie http://edufin.pl/ogolne-warunki-prowadzenia-szkolen-w-projekcie-abc-przedsiebiorczosci-v-edukacja-finansowa-dla-mieszkancow-wsi-i-malych-miast/

Warsztaty dla trenerek/trenerów odbędą się w dniach 04-07 czerwca 2020 r. Udział w nich jest bezpłatny. Koszt dojazdu pokrywa uczestniczka/uczestnik warsztatu.
Miejscem spotkania będzie Łowicz, Hotel Eco, ul. Podrzeczna 22

W razie pytań proszę o kontakt z Magdaleną Kowalczyk (mkowalczyk@fww.pl), tel. 22 636 25 70 do 75.

Pobierz treść ogłoszenia w PDF – Zaproszenie_dla_nowych_trenerow_ABC_V

Serdecznie zapraszamy!
FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI, ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, tel.: +22-636 25 70 do 75