Polecamy!

Polecamy!

Search

Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż? – raport Instytutu Emerytalnego

Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż? – raport Instytutu Emerytalnego

Instytut Emerytalny opublikował w grudniu 2017 raport na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż ?  Postulaty de lege ferenda z różnych perspektyw nad projektowaną formą dodatkowego oszczędzania na emeryturę” przygotowany przez dr. Antoniego Kolka oraz dr. Marcina Wojewódkę. Opracowanie stanowi zaproszenie do dyskusji nad wybranymi kwestiami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych, które będą jednym z najważniejszych tematów w nadchodzącym 2018 roku. W pierwszym kwartale 2018 roku planowane jest opublikowanie szczegółowego raportu dotyczącego konstrukcji planowanych PPK.
Dokument raportu znajduje się też na stronie: http://www.instytutemerytalny.pl/najnowszy-raport-ekspertow-ie-pracownicze-plany-kapitalowe-szansa-czy-miraz/, na której będą publikowane w przyszłości jego uzupełnienia oraz nowe informacje o PPK.

Autorzy zapraszają do dyskusji i przesyłania pytań, uwag i spostrzeżeń na temat PPK na adres biuro(at)instytutemerytalny.pl.

Pobierz raport Instytut Emerytalny raport PPK Grudzień 2017