Damian Kupczyk

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

damian.kupczyk(at)outlook.com
723500059

Województwo:

cała Polska

Powiat:

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
przedsiębiorczość

Grupy docelowe:

szkoła podstawowa, kl.1-3
szkoła podstawowa, kl.4-8
gimnazjum
szkoła średnia
dorośli

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne
lekcje

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
drama
ćwiczenia praktyczne
gra symulacyjna
pokaz/ wystawa
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

od 51 do 100

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

ABC Czepczyński, Stowarzyszenie Homini