Joanna Musiał

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

605 555 803
musialjoanna(at)wp.pl

Województwo:

śląskie

Powiat:

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

przedsiębiorczość

Grupy docelowe:

studenci
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne
lekcje

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
gra symulacyjna
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Wielkopolska Akademia Nauk i Rozwoju, Centrum Kształcenia Zawodowego i Artystycznego, AMD Group