Katarzyna Maciąga

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

kasia.maciaga(at)vp.pl
506350460

Województwo:

małopolskie
śląskie

Powiat:

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
pożyczanie
przedsiębiorczość
bezpieczeństwo w świecie finansów

Grupy docelowe:

dorośli

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne
coaching

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Federacja Polskich Banków Żywności, Śląski Bank Żywności