Kinga Dąbrowska

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

kdabrowska(at)mfc.org.pl
22 622 34 65

Województwo:

mazowieckie

Europa, Azja Centralna

Powiat:

m. st. Warszawa

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
pożyczanie
bezpieczeństwo w świecie finansów

Grupy docelowe:

dorośli

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Fundacja Microfinance Centre