Komiksy ekonomiczne

organizator/twórca:
Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK

Info
Category:

Opis

Opis:

Komiksy ekonomiczne powstają na podstawie najlepszych prac wyłonionych w konkursie na komiks ekonomiczny. Do komiksów dołączane są scenariusze lekcji przygotowane przez doświadczonych metodyków. Komiksy są wysyłane za darmo do szkół (dzięki wsparciu finansowemu BZ WBK). Nauczyciele mogą prowadzić lekcje WOS i podstaw przedsiębiorczości w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem komiksów.

Narzędzie a obowiązujące akty prawne:

Scenariusze są zgodne z podstawą programową (każdy scenariusz pozwala na realizację określonego tematu zajęć).

Od kiedy narzędzie jest używane:

od września 2009

Dostępność:

bezpłatne

Rodzaj Licencji:

Skąd można pobrać narzędzie:

Dodatkowe informacje: