Małgorzata Kaźmierczak

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

bpo.mkazmierczak(at)gmail.com
781264463

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

m.st. Warszawa

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
pożyczanie

Grupy docelowe:

dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Centrum Informacji Społecznej CIS