Paulina Tramecourt

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

zawady(at)wa.sky.pl
601216504

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

warszawski zachodni

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

przedsiębiorczość

Grupy docelowe:

gimnazjum
studenci
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
poradnictwo indywidualne
lekcje

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
gra symulacyjna
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

od 101 do 150

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy, Fundacja Wspomagania Wsi