Teresa Wiśniewska

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

terewi33(at)gmail.com
509900222

Województwo:

kujawsko-pomorskie

Powiat:

radziejowski

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
przedsiębiorczość
bezpieczeństwo w świecie finansów

Grupy docelowe:

gimnazjum
szkoła średnia
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne
lekcje

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
gra symulacyjna
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

101-150

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Dobre Promyk Nadziei,
Fundacja Wspomagania Wsi