Urszula Szulc

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

uszulc(at)wib.org.pl
696410803

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

m. st. Warszawa

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
pożyczanie
inwestowanie
bezpieczeństwo w świecie finansów

Grupy docelowe:

gimnazjum
szkoła średnia
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
lekcje

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
gra symulacyjna
pokaz/ wystawa

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości