Polecamy!

Polecamy!

Search

Zdrowie finansowe gospodarstw domowych

Zdrowie finansowe gospodarstw domowych

30 sierpnia członkowie i partnerzy PREF spotkali się, aby dyskutować o koncepcji zdrowia finansowego; Fundacja Microfinance Centre (MFC) zaprezentowała swoje narzędzie do mierzenia zdrowia finansowego gospodarstwa domowego oraz wspierające zmiany zachowań finansowych.

Zdrowa kondycja finansowa to stan, w którym gospodarstwo domowe efektywnie zarządza przychodami i wydatkami, jest przygotowane na niespodziewane zawirowania finansowe oraz długoterminowo planuje swoje bezpieczeństwo finansowe. Gdy  chodzi o bieżącą sytuację finansową, ważne jest zbilansowanie dochodów i wydatków oraz posiadanie nadwyżek finansowych, terminowe regulowanie płatności bieżących i racjonalne gospodarowanie budżetem domowym. Poza bieżącym zarządzaniem pieniędzmi ważna jest też perspektywa średniookresowa, czyli przygotowanie na niespodziewane zdarzenia skutkujące wydatkami finansowymi. Zdrowe finansowo gospodarstwo domowe powinno mieć oszczędności stanowiące tzw. poduszkę bezpieczeństwa oraz powinno być ubezpieczone. W długoterminowej perspektywie zdrowe finansowo gospodarstwo domowe powinno akumulować środki umożliwiające rozwój osobisty i zawodowy członków rodziny, poprawę jakości życia oraz stanowiące zabezpieczenie materialne na starość.

Najnowsze badania pokazały, że gospodarstwa domowe oceniając swój dobrostan finansowy biorą pod uwagę głównie bieżącą kondycję finansową, rzadziej średnio- czy długoterminowe zabezpieczenie finansowe. Subiektywna samoocena nie jest więc dobrym miernikiem zdrowia finansowego, jako że opiera się przede wszystkim na krótkookresowej perspektywie. Potrzebne jest więc podejście umożliwiające bardziej kompleksową ocenę równoważącą wszystkie wymiary czasowe.

Koncepcja zdrowia finansowego uwzględniająca trzy perspektywy czasowe (CFSI 2015) została stworzona w USA przez Centrum Innowacyjnych Usług Finansowych (Center for Financial Services Innovation – CFSI) na podstawie wyników badań Biura Ochrony Finansowej Konsumentów (Consumer Financial Protection Bureau, 2015), a na potrzeby polskie zaadaptowana przez Fundację Microfinance Centre.

SPRAWDŹ!

MFC przygotowało narzędzie, które pozwala mierzyć zdrowie finansowe rodziny – jest dostępne w formie analogowej (PDF) oraz on-line.

Artykuły o zdrowiu finansowym Polaków