Rekrutacja do 6. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”! – biblioteki, zgłaszajcie się do 17 kwietnia!

Rekrutacja do 6. edycji projektu „O finansach… w bibliotece”! – biblioteki, zgłaszajcie się do 17 kwietnia!

Uważasz, że edukacja ekonomiczna jest ważna na każdym etapie życia? Chcesz rozbudować ofertę biblioteki o zajęcia dla osób dorosłych? Nie czekaj! Zapoznaj się z propozycją Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i już dziś zgłoś swoją bibliotekę do 6. edycji projektu „O finansach… w bibliotece.

  • Na zgłoszenia FRSI czeka do 17 kwietnia 2019 roku. 
  • O wynikach rekrutacji poinformuje do 7 maja 2019 roku.
  • Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy wypełnić formularz online dostępny pod adresem: http://ofinansach.biblioteki.org/formularz-zgloszeniowy
  • Zaproszone są wszystkie biblioteki, niezależnie od tego, czy uczestniczyły w poprzednich edycjach projektu, czy chcą wziąć w nim udział po raz pierwszy.
  • Do projektu mogą zgłaszać się biblioteki publiczne oraz biblioteki pedagogiczne pełniące funkcje bibliotek publicznych z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich lub miast do 200 tysięcy mieszkańców z terenu całej Polski.
  • Projekt może być realizowany w bibliotece głównej oraz w jej filiach. Jeżeli projekt będzie realizowany w więcej niż jednej placówce bibliotecznej wchodzącej w skład jednej instytucji, każda placówka (biblioteka główna lub filia) powinna przesłać osobne zgłoszenie.
  • Nabór do projektu jest realizowany w ramach procedury konkursowej. Z przesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 100 placówek bibliotecznych, które wezmą udział w 6. edycji projektu.

Więcej informacji o projekcie na jego stronie: ofinansachwbibliotece.org 

Pobierz REGULAMIN naboru do 6. edycji projektu.

W sprawach związanych z projektem i rekrutacją można kontaktować się z nami pisząc na adres: edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt „O finansach… w bibliotece – 6. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Zapraszamy!