Rezultaty działań PREF

Dobre nawyki finansowe są głównym czynnikiem poprawy sytuacji ekonomicznej polskich rodzin i rozwoju małych, rodzinnych firm. W naszym kraju działa kilkadziesiąt organizacji pozarządowych (dokładna liczba nie jest znana), które zajmują się edukacją finansową. Ich działania są jednak często jednorazowe i ad hoc. Obecnie nie funkcjonuje żaden system ani narzędzia, które pozwoliłyby takim podmiotom wymieniać się doświadczeniem, informacjami na temat prowadzonych działań, programów i projektów oraz grup docelowych, do których docierają.

PREF podejmuje działania na rzecz poprawy jakości edukacji finansowej. Oto ich rezultaty – opracowania służące poprawie edukacji finansowej w Polsce, a przede wszystkim praktyczne narzędzia dla edukatorów oraz organizacji zajmujących się edukacją finansową.

Partnerstwo na rzecz Edukacji Finansowej (PREF) realizuje w ten sposób cele przygotowanej w 2016 roku [Strategii działań na rzecz edukacji finansowej 2017-2020]. Naszym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją finansową w Polsce poprzez stworzenie sieci współpracy i standardów edukacji finansowej, służących przede wszystkim podniesieniu jakości działań w tym obszarze.
Działania PREF są odpowiedzią na brak systemowych inicjatyw w dziedzinie edukacji finansowej. W Polsce nie istnieje strategia ani żaden ogólnopolski program, który pozwalałby na regularną i przemyślaną pracę edukacyjną poświęconą budowaniu świadomości i właściwych zachowań finansowych polskiego społeczeństwa.

Rozwiązaniem tego problemu będzie stworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy w ramach Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej oraz portalu edukacji finansowej dla organizacji pozarządowych i edukatorów, poświęconego wymianie wiedzy i dobrych praktyk.

Cele te realizujemy poprzez:

  • poszerzanie Partnerstwa na rzecz edukacji finansowej o nowe organizacje i instytucje,
  • warsztaty i spotkania dotyczące edukacji finansowej dla praktyków a także forów i seminariów
  • prowadzenie niniejszego portalu, na którym użytkownicy będą mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych, bazy trenerów i edukatorów, kalendarium wydarzeń oraz informacji o realizowanych inicjatywach w obszarze edukacji finansowej,
  • wypracowanie standardów kompetencji i pracy edukatora i trenera edukacji finansowej
  • wypracowanie standardów edukacji finansowej (tworzenie, wdrażanie, ewaluacje programów).
Więcej o zasadach i działaniach PREF