Standardy edukacji finansowej

Przyglądając się prowadzonym programom edukacji finansowej, widzimy, jak ważna dla efektu końcowego jest ich jakość. Nudny wykład ekonomiczny czy symulacja inwestowania na giełdzie dla przedszkolaków to przeciwieństwo tego, co chcemy widzieć. Dlatego jako Partnerstwo podjęliśmy się dyskusji i wypracowania listy standardów, które pomagają nam określić, czym jest edukacja finansowa.

Standardy – trenerzy i edukatorzy

określają zestaw kompetencji, umiejętności oraz postaw, które powinna demonstrować osoba edukująca w zakresie edukacji finansowej. Wersja robocza XII.2017.

Standardy programów edukacyjnych

określają elementy programów związanych z edukacją finansową, które są obowiązkowe dla zachowania wysokiej jakości działań. Wersja robocza XII.2017

Katalog kompetencji finansowych odbiorców działań edukacyjnych – mieszkańców Polski

określa elementy wiedzy, umiejętności i postaw odnośnie finansów, jakie powinni posiąść wszyscy mieszkańcy naszego kraju na danym etapie rozwoju życiowego