Mapa narzędzi edukacji finansowej

Organizacje zrzeszone w PREF dzielą się nabytą wiedzą, swymi zasobami (scenariuszami zajęć, materiałami szkoleniowymi, innymi narzędziami edukacyjnymi jak kalkulatory, wzory budżetów domowych, aplikacji do kontroli wydatków itp.). Zbieramy także informacje od innych podmiotów zajmujących się edukacją finansową w Polsce. Dzięki tak zbudowanej Mapie narzędzi edukacji finansowej zwiększy się potencjał sektora a ciekawe, różnorodne narzędzia będą mogły być multiplikowane.

W Polsce istnieje wiele programów edukacji finansowej realizowanych przez różne podmioty, jednak słabą stroną sektora jest brak koordynacji prowadzonych działań w skali kraju. W rezultacie, często poszczególne projekty konkurują ze sobą (z raportu „Mapa edukacji finansowej i ubezpieczeniowej” 2015 dla Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń). Organizacje nie wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, często powielają działania, które już są realizowane w innych częściach kraju , a w programowaniu swoich działań rzadko bazują na realnych, opartych na rzetelnych badaniach potrzebach beneficjentów. Dostępne projekty są realizowane w rozproszeniu i docierają punktowo do stosunkowo niewielkiej (jak na ich potencjał) grupy mieszkańców Polski.

Aby otrzymać formularz zgłoszenia narzędzia edukacji finansowej – wyślij e-mail na adres redaktor(at)edukacja-finansowa.org

Znajdź interesujące Cię narzędzie edukacji finansowej

Tematyka
Rodzaj narzędzia
Prowadzący edukację
Grupy docelowe