Magdalena Stępień

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

emes.kontakt(at)gmail.com
608016207

Województwo:

lubelskie

Powiat:

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie

Grupy docelowe:

gimnazjum
szkoła średnia
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty

Metody dydaktyczne:

pogadanka/ dyskusja

Liczba godzin przeprowadzonych:

101-150

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Bank Żywności Oddział Warszawa, PCK Lublin, Fundacja Innowacja i Wiedza