Edyta Gleich

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

501289269
edytag@data.pl

Województwo:

śląskie
cała Polska

Powiat:

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
pożyczanie
inwestowanie
przedsiębiorczość
ubezpieczanie
bezpieczeństwo w świecie finansów

Grupy docelowe:

gimnazjum
szkoła średnia
studenci
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne
lekcje

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
gra symulacyjna
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Fundacja Microfinance Centre, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Śląski Bank Żywności