Katarzyna Jaszczuk

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

kasia.jaszczuk(at)fiiw.pl
501317213

Województwo:

mazowieckie
i cała Polska

Powiat:

m. st. Warszawa

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
pożyczanie
inwestowanie
bezpieczeństwo w świecie finansów

Grupy docelowe:

szkoła średnia
studenci
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Fundacja Innowacja i Wiedza