Małgorzata Pogorzelska

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

malgosiazawady(at)wp.pl
533728733

Województwo:

podlaskie

Powiat:

białostocki

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
przedsiębiorczość

Grupy docelowe:

gimnazjum
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czaczkach,
Stowarzyszenie BARWA Dobrzyniówka,
Biblioteka w Kalnicy,
Zakład Karny w Grądach Woniecko,
MOPS w Opinogórze,
Stowarzyszenie Ruch Rozwoju Regionu w Kołakach Kościelnych,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żółtki, Fundacja Wspomagania Wsi