Warsztat dla edukatorów finansowych z 30.01.2018 – materiały już dostępne

Warsztat dla edukatorów finansowych z 30.01.2018 – materiały już dostępne

30 stycznia br. odbyły się pierwsze warsztaty dla edukatorów finansowych pt.: „Kłopoty z pożyczką lub kredytem? Jak pomóc nie będąc ekspertem?” organizowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i Biuro Rzecznika Finansowego we współpracy z Partnerstwem na rzecz edukacji finansowej (PREF). Było to jednocześnie podsumowanie pierwszego roku akcji informacyjnej RPO i RF skierowanej do osób posiadających kredyty „frankowe”.
Celem warsztatów było przekazanie wiedzy zdobytej w czasie akcji informacyjnej RPO i RF w 2017 roku i zachęcenie do wspierania ludzi w tym, by korzystali z istniejących już możliwości prawnych w ewentualnym sporze z bankiem (nie tylko przy kredytach frankowych!), bez czekania na zmiany ustaw i inne „centralne” rozstrzygnięcia.

Mamy w Polsce system bezpłatnej pomocy w sporach z instytucjami finansowymi. Część osób z niego nie korzysta, bo ma problem z wykonaniem pierwszego kroku, czyli samodzielnego napisania reklamacji.” – mówili podczas warsztatów przedstawiciele RPO i RF.

Warsztaty posłużyły zapoznaniu edukatorów z możliwościami, jakie daje ten system. Dostali także konkretne wskazówki, jak pracować z ich podopiecznymi – klientami instytucji finansowych, z którymi mogą być w sporze albo po prostu chcą wyjaśnić jakie przysługują im prawa i obowiązki wynikające z zawartej z bankiem umowy.

Na 2018 r. Rzecznicy – Praw Obywatelskich i Finansowy  planują cykl warsztatów z organizacjami i osobami, które mogą wspierać klientów w przygotowywaniu reklamacji kierowanych do instytucji finansowych.

Obszerną relację wraz z kompletem materiałów ze spotkania zamieszcza Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na swojej stronie domowej. Zachęcamy do przejrzenia!

Zobacz materiały z warsztatu 30.01.2018

Program warsztatu 30.01.2018