Materiały edukacyjne

Gromadzimy opisy programów i projektów edukacji finansowej realizowanych przez organizacje zrzeszone w PREF a także linki do materiałów oraz narzędzi wypracowanych przez inne podmioty