O finansach w bibliotece – projekt modelowy

O finansach w bibliotece – projekt modelowy

Inspiracja w portalu labib.pl: jak krok po kroku zrealizować projekt edukacji finansowej dla dorosłych nt. gospodarowania budżetem domowym. Zawiera materiały (podręcznik, scenariusze, etc.) do wykorzystania (licencja Creative Commons BY-SA 3.0 Polska). Więcej na www.labib.pl/inspiracja