Celina Luty

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

celina.luty(at)gmail.com
601644093

Województwo:

podlaskie

Powiat:

sejneński

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
przedsiębiorczość

Grupy docelowe:

szkoła podstawowa, klasy 1-3
szkoła podstawowa, klasy 4-8
gimnazjum
szkoła średnia
studenci
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne
lekcje

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
drama
ćwiczenia praktyczne
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Fundacja Wspomagania Wsi