Anna Jóźwiak

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

anna.jozwiak(at)@gazeta.pl
695512086

Województwo:

mazowieckie

Powiat:

m. st. Warszawa

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
ubezpieczanie

historia pieniądza

Grupy docelowe:

przedszkole
gimnazjum

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
lekcje

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
gra symulacyjna

Liczba godzin przeprowadzonych:

51-100

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości,
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy