Krzysztof Kacuga

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

kkacuga(at)euroekspert.pl

Województwo:

cała Polska

Powiat:

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
pożyczanie
przedsiębiorczość

Grupy docelowe:

dorośli

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
drama
ćwiczenia praktyczne
gra symulacyjna
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Rozwoju Świetochłowic, Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Microfinance Centre, Fundacja Edukacja dla Demokracji