Marcin Wąsik-Wiszniewski

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

marcin.wasik(at)nzb.pl
607777252

Województwo:

pomorskie

Powiat:

gdański

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
przedsiębiorczość
bezpieczeństwo w świecie finansów

Grupy docelowe:

studenci
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne
lekcje

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
gra symulacyjna
praca indywidualna

Liczba godzin przeprowadzonych:

201 i więcej

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku