Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik do pracy samodzielnej i w grupie

zdjęcie z konferencji FIIW

Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik do pracy samodzielnej i w grupie

Fundacja Innowacja i Wiedza prezentuje rezultaty projektu „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych”, współfinansowanego z programu Erasmus+, którego celem było poszerzenie dostępu i oferty edukacyjnej dla osób o niższych kwalifikacjach, poprzez rozwój kom­petencji wśród specjalistów w dziedzinie edukacji osób dorosłych (takich jak nauczyciele osób dorosłych, doradcy ds. zatrudnienia, edukatorzy osób dorosłych, doradcy ds. kariery, trenerzy itp.).

  1. Raport dotyczący funkcjonowania systemów edukacji osób dorosłych w wybranych krajach Europy – pobierz raport w PDF

W raporcie znalazły się informacje na temat systemów edukacji osób dorosłych w Polsce, Anglii i we Włoszech. Ocena systemów dotyczy nie tylko uczenia osób dorosłych, ale również procesu kształcenia i przygotowania kadry edukatorów. Raport podsumowuje mocne i słabe strony systemów we wszystkich trzech krajach i wskazuje obszary do zmiany.

  1. Rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych. Podręcznik szkoleniowy przeznaczony do pracy samodzielnej i grupowej – pobierz podręcznik w PDF

Podręcznik składa się z 5 modułów tematycznych, a każdy z nich zawiera opis poszczególnych kompetencji, ich znaczenia w pracy edukatora/edukatorki oraz ćwiczeń edukacyjnych i narzędzi diagnostycznych. Treści zawarte w podręczniku są tak przygotowane, aby edukatorzy mogli samodzielnie nabywać wiedzę i kompetencje, o ile nie mają możliwości udziału w szkoleniu. Jednocześnie każdy moduł zawiera szczegółowy program szkolenia w formie sylabusa, który można wykorzystać do organizacji warsztatów. Dobór obszarów tematycznych konsultowany był bezpośrednio z przedstawicielami środowiska edukatorów i doradców. Materiał został również przetestowany podczas pilotażowych szkoleń online a następnie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców.

Moduły tematyczne w podręczniku:

  • Umiejętności komunikacyjne w pracy edukatora osób dorosłych
  • Budowanie relacji z klientami w pracy edukatora osób dorosłych
  • Diagnozowanie i praca nad przekonaniami ograniczającymi klientów
  • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i tworzenie ścieżki edukacyjnej klientów
  • Rynek usług edukacyjnych w Polsce.
  1. Raport podsumowujący projekt „Poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów osób dorosłych” – pobierz raport podsumowujący w PDF

Raport jest trzecim i ostatnim rezultatem projektu. Zawiera wnioski ze szkolenia pilotażowego i podsumowuje efekty projektu. Znajdują się w nim wnioski i rekomendacje dotyczące użytkowania pakietu szkoleniowego, organizacji szkoleń stacjonarnych i online z wykorzystaniem pakietu i podsumowanie projektu.

Informacje o projekcie i jego rezultatach są dostępne również na stronach partnerów projektu:

Więcej informacji: Katarzyna Jaszczuk, Fundacja Innowacja i Wiedza, funpage