Dukaty Decjusza w sieci – zaproszenie dla szkół podstawowych

Dukaty Decjusza w sieci – zaproszenie dla szkół podstawowych

Instytut Kultury Willa Decjusza zaprasza szkoły podstawowe do udziału w programie edukacyjnym „Dukaty Decjusza w sieci”.
Dukaty Decjusza to projekt od lat realizowany w przestrzeniach Willi Decjusza dla dzieci w wieku 10-12 lat. W związku z pandemią i ograniczeniami nią spowodowanymi program Dukaty Decjusza przygotowaliśmy także w formie online.
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dukaty Decjusza w sieci” składają się z 5 animacji, popularyzujących wiedzę o ekonomii w perspektywie historycznej i współczesnej. Udział w programie kończy się quizem sprawdzającym wiadomości uczestników. Każdy z uczniów otrzymuje też certyfikat udziału w programie.
Oto tematyka animacji:

  • historia i rola pieniądza,
  • polityka monetarna Polski i Unii Europejskiej,
  • działalnoścć Justusa Decjusza i Mikołaja Kopernika – autorów traktatów o reformie pieniądza oraz
  • zagadnienia związane z numizmatyką – na podstawie analizy dukatu z okresu reformy Justusa Decjusza.

Zapraszamy do kontaktu nauczycieli szkół podstawowych (uczących dzieci w wieku 10-12 lat).
Koordynacja projektu: Grzegorz Morek, tel. (12) 425 36 38, 425 36 44, wew. 154

 

Więcej o projekcie oraz materiały dla uczniów i nauczycieli >>

Pobierz informację dla mediów o  projekcie Dukaty Decjusza w sieci