O ekonomii i finansach dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych – autorski projekt warsztatów rusza już od września!

O ekonomii i finansach dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych – autorski projekt warsztatów rusza już od września!

Do udziału w projekcie zaproszone są przedszkola i szkoły podstawowe ale też biblioteki, domy kultury czy inne placówki prowadzące zajęcia dla dzieci. Autorzy proponują bezpłatne materiały. To szansa na rozpoczęcie edukacji ekonomicznej i finansowej w grupie najmłodszych dzieci! Firma ABC Czepczyński przyjmuje zgłoszenia poprzez stronę www.abc-ekonomii.edu.pl

Wyślij zgłoszenie lub zachęć szkołę, przedszkole czy bibliotekę w Twojej okolicy do udziału w projekcie!

“ABC-Ekonomii” to autorski projekt Artura Czepczyńskiego, właściciela firmy ABC-Czepczyński. Ma on za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu powstała książka pt. „ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”, której autorami są Żaneta Kupczyk i Wiktor Czepczyński. Publikacja zawiera 12 opowiadań, z których każde porusza inne zagadnienie ze świata ekonomii i finansów.

Na podstawie książki nauczyciele i terapeuci – Żaneta Kupczyk i Damian Kupczyk – opracowali pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą scenariusze, karty pracy, infografiki oraz gra edukacyjna. W czerwcu br. przeprowadzono pilotaż projektu w przedszkolach gminy Międzychód oraz w przedszkolu w Warszawie. 146 dzieci z 5 przedszkoli miało okazję uczestniczyć w warsztatach pn. „Czym są pieniądze?” opartych na pierwszym rozdziale książki i przygotowanych materiałach edukacyjnych. Pozytywne reakcje i zainteresowanie dzieci oraz wychowawców potwierdziły zasadność edukacji finansowej już od najmłodszych lat.

Na przełomie sierpnia i września br. firma będzie bezpłatnie przekazywała zestawy książek oraz materiały edukacyjne wszystkim przedszkolom i szkołom podstawowym, które zechcą realizować projekt „ABC-Ekonomii”. Materiały dostępne będą również na dedykowanej projektowi stronie internetowej www.abc-ekonomii.edu.pl, dzięki czemu rodzice chcący prowadzić edukację finansową swych dzieci otrzymają do tego potrzebne narzędzia.

„Mamy nadzieję, że realizacja projektu ABC-Ekonomii wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętności dzieci w zakresie zagadnień dotyczących ekonomii, finansów i przedsiębiorczości. – mówi Damian Kupczyk – Chcemy zachęcić placówki oświatowe do upowszechniania, w ramach pełnienia funkcji dydaktyczno-wychowawczej, edukacji finansowej, która jest naszym zdaniem bardzo ważna, a w obecnym systemie edukacji marginalizowana.”

Koordynatorzy projektu – Damian Kupczyk i Żaneta Kupczyk zachęcają do współpracy przy projekcie zarówno placówki oświatowe, tj. przedszkola, szkoły podstawowe jak i organy prowadzące. Liczą na współpracę także z bibliotekami, domami kultury, świetlicami środowiskowymi oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci.

Wszystkie informacje na temat projektu oraz dane kontaktowe koordynatorów można znaleźć na stronie www.abc-ekonomii.edu.pl.