Anna Sadowska

Info
Category:

Opis

Telefon oraz e-mail

888388215
anna.as.sadowska(at)gmail.com

Województwo:

łódzkie i cała Polska

Powiat:

Zobacz na mapie

.

Tematyka / specjalizacja:

zarządzanie budżetem domowym
oszczędzanie
pożyczanie
inwestowanie
przedsiębiorczość
ubezpieczanie
bezpieczeństwo w świecie finansów

Grupy docelowe:

uczniowie kl. 1-3 szkoły podstawowej
dorośli
seniorzy

Typ prowadzonych zajęć:

warsztaty
szkolenia
poradnictwo indywidualne
artykuły w Internecie

Metody dydaktyczne:

wykład
pogadanka/ dyskusja
ćwiczenia praktyczne
praca indywidualna
scenariusze rozmowy z dziećmi

Liczba godzin przeprowadzonych:

41-50

Organizacje, które mogą zarekomendować edukatora:

InPlus Edukacja Finansowa, Finanse Bardzo Osobiste (FBO) Marcin Iwuć