Projekt BAKCYL

Projekt BAKCYL

Przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy, którzy prowadzą lekcje w szkołach. Więcej na www.bakcyl.wib.org.pl