Grywalizacja w edukacji finansowej dla usamodzielniającej się młodzieży

Grywalizacja w edukacji finansowej dla usamodzielniającej się młodzieży

Celem projektu realizowanego w latach 2015 – 2016 było kształtowanie pozytywnych zachowań młodych dorosłych w zakresie zarządzania finansami osobistymi i własnym mieszkaniem. Usamodzielniający się wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) brali udział w serii warsztatów, które wzmacniały intuicyjne pozytywne praktyki zarządzania pieniędzmi oraz dbania o własne mieszkanie. Teoretyczna, szkolna wiedza była zminimalizowana. Grywalizacja łącząca kolejne etapy edukacyjne wymagała zastosowania w praktyce zdobytych umiejętności, jednocześnie wymagając pracy w zespole. W projekcie wzięło udział 6 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 17 wychowawców, reedukatorów i pedagogów przeprowadziło zajęcia z 67 wychowankami. Więcej na www.mfc.org.pl