Wnioski z realizacji projektu „Bądź mądry przed szkodą – jak unikać pułapek kredytowych”

Wnioski z realizacji projektu „Bądź mądry przed szkodą – jak unikać pułapek kredytowych”

W 2014 roku MFC razem z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku, przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego, zrealizowało projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Celem projektu było przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużeniu osób o niskich dochodach. Więcej na www.mfc.org.pl